Pedagogik

Svarta Grisen är en lekpedagogisk förskola där målet är att erbjuda en lekfull lärandemiljö som är fantasifull, utmanande, inbjudande, kreativ och utforskande. Den ska locka till lärande, samtal, reflektion och nyfikenhet.

”Leken finns som en förmåga hos alla barn och utvecklas beroende av oss vuxna, av miljön och kulturen runt omkring oss.” Birgitta Knutsdotter- Olofsson

Vi är en lekpedagogisk förskola där skapande, kreativitet och fantasi står i focus. Det innebär att vi ger mycket oavbruten tid till lek, att våra rum är föränderliga och att vi har stimulerande lekmaterial, allt för lekens skull. Vi vuxna är delaktiga i leken som stöd för barnens kommunikation, konfliktlösning, utveckling och sociala samspel.

Genom leken blir barnens verklighet tydlig och barnen utvecklar en mängd viktiga förmågor som är svåra att utveckla senare i livet. Förutom fantasin så tränas den sociala kompetensen, språkförmågan och kroppen används på ett naturligt sätt. Barnen övar samarbete, att ta initiativ och att se alternativa lösningar. Vi tror att det leder till barn som känner empati, blir jag-starka, ansvarstagande och trygga samhällsmedborgare.

”Jag klara det, jag kommer att klarar det, jag kommer att klarar det…” Barn 2 år sjunger samtidig som den bygger ett torn

”Vi leker att vi är en familj, ni är vuxna och jag är en fladdermus baby” Barn 3år

”Varför plockar du inte ihop din lek?” ”Jag behöver inte det för jag har sålt den!” Barn 5år