Om Svarta Grisen

Förskolan Svarta Grisen är ett litet, välfungerande och stabilt föräldrakooperativ på Södermalm. Vi är kända för vår lekpedagogik, genusmedvetenhet och gemenskap. Läroplan för förskolan (Lpfö 18) ligger till grund för vår verksamhet. Förskolan är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att driva en icke vinstdrivande förskola för medlemmars barn. Föreningen ska verka för en förskola av hög pedagogisk kvalité, en stimulerande verksamhet som byggs utifrån givna riktlinjer – Läroplan för förskolan (Lpfö 18), skollagen samt våra egna verksamhetsmål. Vi vill verka för en förskolemiljö som ska vara ett komplement till barnets hemmiljö och som tillgodoser varje barns behov av trygghet och varaktiga relationer.

Hur allt började Föräldrakooperativet Svarta Grisen startade i augusti 1989 på initiativ av en grupp föräldrar som träffats i Blecktornsparken parklek på Södermalm. Precis intill de Svarta Grisarna i sin hage föddes idén om en förskola där föräldrar, barn och pedagoger tillsammans bygger en barndom full av lek, lust och kreativitet. Förskolan är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att driva en icke vinstdrivande förskola för medlemmars barn. Föreningen ska verka för en förskola av hög pedagogisk kvalité, en stimulerande verksamhet som byggs utifrån givna riktlinjer – Läroplan för förskolan (Lpfö 18), skollagen samt våra egna verksamhetsmål. Vi vill verka för en förskolemiljö som ska vara ett komplement till barnets hemmiljö och som tillgodoser varje barns behov av trygghet och varaktiga relationer. Barngruppen I vår barngrupp är det oftast runt 17 barn som är mellan 1-5 år. Vi tycker att den stora vinningen med syskongrupp är att barnen kan lära av varandra över åldrarna. Dessutom finns möjligheten att arbeta mer individuellt med barnen. Hos oss finns det rum för spontanitet och lugn varje dag och våra lokaler inbjuder till större grupplekar samt till små vrår för egen lek eller ett mindre sammanhang.

Imaeg

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef