Verksamhet

Verksamhetsidé

Föräldrakooperativet Svarta Grisen startade i augusti 1989 på initiativ av en grupp föräldrar som träffats i en av Södermalms parklekar. Förskolan är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att driva en förskola för medlemmars barn. Föreningen ska verka för en förskola av hög pedagogisk kvalité, en stimulerande verksamhet som byggs utifrån givna riktlinjer – Läroplan för förskolan (Lpfö 98), Stockholmsstads förskoleplan samt våra egna verksamhetsmål. Vi vill verka för en förskolemiljö som ska vara ett komplement till barnets hemmamiljö och som tillgodoser varje barns behov av trygghet och varaktiga relationer.

Uppdrag/grundläggande värden

Föräldrakooperativet Svarta Grisens uppdrag är att tillhandahålla en verksamhet av hög pedagogisk kvalité där grunden för det livslånga lärandet läggs i samarbete med barnen och dess familjer. Vi vill spegla det samhälle som barnen växer upp i och ge de förutsättningar till att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar som känner lust till att göra framsteg och trygghet att övervinna svårigheter. Vårt uppdrag är att skapa mening och sammanhang för barnen och vara en förskola där det finns plats för reflektion. Leken sätts i fokus som en språngbräda för bearbetning av barnens vardag men också som en källa till fantasi, samarbete, problemlösning och kommunikation. Vår verksamhet ska vara jag-stärkande och empatigrundande och vi strävar mot att i allt ha en klar genustanke allt i linje med våra verksamhets mål, läroplan för förskolan (Lpfö 98), likabehandlingsplan, Svarta Grisens syn på lek och Stockholmsstads förskoleplan.

img