Verksamhet

Grundläggande värden

På föräldrakooperativet Svarta Grisens lägger vi grunden för det livslånga lärandet i nära samarbete med barnen och dess familjer. Vi vill spegla det samhälle som barnen växer upp i och ge de förutsättningar till att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar som känner lust till att göra framsteg och trygghet att övervinna svårigheter. Vårt uppdrag är att skapa mening och sammanhang för barnen och vara en förskola där det finns plats för lärande, samarbete och reflektion. Vår verksamhet ska vara jag stärkande och empati grundande och genom vårt genusarbete önskar vi att varje individ skall känna trygghet i att bli den människa hen vill vara samt utveckla ett normkritiskt tänkande, allt i linje med våra verksamhetsmål och läroplan för förskolan (Lpfö 18). Leken sätts i fokus som en språngbräda för bearbetning av barnens vardag men också som en källa till fantasi, samarbete, problemlösning och kommunikation. Vår verksamhet ska vara jag-stärkande och empatigrundande och vi strävar mot att i allt ha en klar genustanke allt i linje med våra verksamhets mål.

img