Föräldrar

Föräldrarna driver kooperativet Svarta Grisen. Allt enligt tagna stadgar och riktlinjer för barnomsorg i Stockholms stad. Föräldrakooperativet Svarta Grisen styrs demokratiskt genom en styrelse som ses ca 1 gång per månad Målet är att alla föräldrar ska ha deltagit i styrelsearbete någon gång under ens förskoletid. Alla stora beslut tas vid medlemsmöte. De hålls ca 2 gånger per termin, där minst en förälder ur varje familj ska närvarar. Föräldrarna har arbetsgivaransvar gentemot personalen och sköter förskolan genom ett antal arbetsgrupper. Föräldrakooperativet Svarta Grisen har en tillsatt rektor som håller i det pedagogiska ansvaret samt visst personalansvar, rektor sitter också med på föreningsmöten. Föräldrarna deltar aktivt i Svarta Grisens verksamhet genom olika uppdrag, se under rubriken arbetsgrupper! Ni kommer bli omhändertagna av en fadderfamilj som guidar er in i kooperativet. Ni ska känna att ni ska kunna ringa dem om ni undrar över något i kooperativet. Utöver arbetsgrupper är det också mycket skoj som händer. Vi har tex sommar- och höstfest (den senare barn fri) och andra roliga och uppskattade händelser under året.