Föräldrar

Föräldrarna driver kooperativet Svarta Grisen, allt enligt tagna stadgar och riktlinjer för barnomsorg i Stockholms stad. Föräldrakooperativet Svarta Grisen styrs demokratiskt genom 4–5 föreningsmöten per termin där minst en förälder ur varje familj närvarar. På föreningsmötena beslutas allt som rör organisationen. Föräldrarna har arbetsgivaransvar gentemot personalen och sköter förskolan genom ett antal arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en ansvarig person vars uppgift är att se att gruppen fungerar och rapporterar löpande till ordförande samt på angivna föreningsmöten. Föräldrakooperativet Svarta Grisen har en tillsatt förskolechef som håller i det pedagogiska ansvaret samt visst personalansvar, förskolechefen sitter också med på föreningsmöten. Föräldrarna deltar aktivt i Svarta Grisens verksamhet genom att ha kökstjänst. Alla som är medlemmar svarar individuellt för sin kökstjänst och får en introduktion i att laga mat, livsmedelshygien och dess praxis, allt i enlighet med vårt egenkontrollsystem som är utvecklat av föräldrar och förskolechef samt godkänt av miljöförvaltningen. Förutom kökstjänst har alla medlemmar ett andra uppdrag, se under rubriken arbetsgrupper! Ni kommer bli omhändertagna av en fadderfamilj som guidar er in i kooperativet. Ni ska känna att ni ska kunna ringa dem om ni undrar över något.