Arbetsgrupper

Alla medlemmar i föräldrakooperativet väljs in en arbetsgrupp med olika ansvarsområden, som har till syfte att sköta verksamheten.

Ordförande, Sekreterare, Valberedning, Kassör, Bokhållare, Budget,Personalgrupp (har till uppgift att ta hand om frågor rörande kooperativets personal), Barnintagsgrupp, Köksgrupp (ansvarar för storbeställning av köksvaror), Vaktmästargrupp, Festgrupp osv