Arbetsgrupper

Alla medlemmar i föräldrakooperativet väljs in en arbetsgrupp med olika ansvarsområden, som har till syfte att sköta verksamheten.

Ordförande

Sekreterare

Valberedning

Kassör

Bokhållare

Budget

Löneutbetalare

Löneförhandlare

Personalgrupp (har till uppgift att ta hand om frågor rörande kooperativets personal)

Barnintagsgrupp

Köksgrupp (ansvarar för storbeställning av köksvaror, recept, köksutrustning, etc.)

Kökslista (ansvarar för att alla dagar täcks upp av en förälder i köket)

Bakgrupp (turas om att baka bröd till vissa luncher och mellanmål på Svarta Grisen)

Vaktmästargrupp/ städgrupp (ansvarar för praktiska saker gällande lokalen)

Barnskyddsombud

Skyddsombud

Revisor