Lokalerna

Förskolan ligger på bottenplan och har flera rum; tre lekrum, en verkstad, ett matrum, ett kök, en lekhall och en entré. Vi tror att miljön är viktig för alla som befinner sig i lokalen och arbetar mycket med att rummen är föränderliga när det gäller färgsättning, möblering och lekmaterial. Hos oss kan möblerna stå på ett ställe en dag och på ett annat dagen efter. Vi menar att om piraterna ska kunna segla iväg som sig bör så måste bordet kunna vändas och förvandlas till ett skepp och är behovet stort av en liten vrå så måste soffan kunna knuffas iväg så vrån kan formas och leken kan uppstå.

Hjärtat i vår lokal är vår verkstad. Här finns plats för flödande kreativitet, konstruktion och skapande. En mötesplats där språk, lärande och vänskap uppstår.