KÖ REGLER

Intagning av barn

De som är intresserad av förskolans verksamhet anmäler sitt intresse till förskolan på Stockholmstad, ”Förskola och pedagogisk omsorg”. Önskas visning kontaktas förskolan via mail info@svartagrisen.se alt telefon 08/843939. Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning;

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid så ligger barnets födelsedatum till grund för placering, dvs. äldre barn går före yngre

Förskolan har medgivits undantag från öppenhetskravet (kap 8 §18 Skollagen), ett så kallat avsteg (Dnr. 3.2.1-5210/2014) som innebär att huvudmannen kan kräva att vårdnadshavare deltar i föreningsmöten, arbetsgrupper samt städdagar 1 per termin. (Kökstjänst har utgått 2021.)