Avgift

Månadsavgiften för ett barn är 700 kr och för 2 barn 1080. (Vi tillämpar differentierad avgift och ansökan gör man hos vår sekreterare). Avgiften sätts in månadsvis på bg.5475-5236